top of page
Image by Dan Nelson

Dit is een privacyverklaring van Kamerkoor NEXT, gevestigd te Woerden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64189686. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen de volgende gegevens van u bij de aanschaf van een ticket:

a.) voornaam

b.) achternaam

c.) e-mailadres

d.) adresgegevens

e.) betalingsgegevens

 

Wij gebruiken deze gegevens voor:

I.) Om toegangskaarten te leveren (a, b, c)

II.) Om u te kunnen mailen indien dit nodig is in verband met uw aankoop (a, b, c)

III.) Om u te informeren over (wijzigingen van) onze concerten waar u kaarten voor heeft gekocht. (a, b, c)

IV.) Om uw betaling af te handelen nadat u toegangskaarten heeft gekocht. (d,  en e)

 

 

2. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

 

3. DERDEN

Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

  • Wix.com, Inc. (a, b, c)

Deze derde gebruikt de gegevens ten behoeve van: registratie ticketaanschaf.

  • Mollie B.V. (d, e)

Deze derden gebruiken uw gegevens ten behoeve van: verwerking betaling

 

 

4.BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. 

 

 

5. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de secretaris van Kamerkoor NEXT via secretaris@kamerkoornext.nl voor:

  • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

  • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

  • inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

  • correctie, beperking, verwijderen of overdracht van uw gegevens;

  • bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Kamerkoor NEXT.

Privacyverklaring

bottom of page