Aber Sie sind in Frieden

“Aber Sie sind in Frieden” draait om de Musikalische Exequien van Heinrich Schütz; gecomponeerd voor de uitvaart van Graf Heinrich ‘Posthumus’ Reuss en nu een van de meest omvangrijke protestantste begrafeniswerken. Het geheel is een veelheid aan bijbelteksten, oudere kerkmelodieën, solistische passages, dubbelkorigheid en motetzettingen. Het werk wordt geflankeerd door koorwerken van o.a. J.S. Bach, F. Mendelssohn en J. Brahms.

De Exequien worden aangegrepen als mogelijkheid voor zowel het koor als de individuele koorzangers om zich verder te ontwikkelen. De solistische passages worden door koorleden zelf gezongen, waarbij er extra training en coaching voor de zangers wordt ingezet. Daarnaast doen de koorleden zelf onderzoek naar de muziek en achtergrondinformatie en delen dit met de andere koorleden. Er wordt aandacht besteed aan de historische uitvoeringspraktijk en voor het publiek organiseert NEXT voorafgaand aan het concert een lezing die verdieping biedt aan de muziekbeleving. 

Met deze activiteiten wil NEXT bereiken dat het koor zich op een hoger artistiek niveau kan begeven, maar ook dat de koorzangers verder komen in hun eigen (muzikale) ontwikkeling.

19 oktober 2019 – 20:15 – Lutherse Kerk, Utrecht. Lezing door Kees van Houten 19:30. Bestel hier uw kaarten
20 oktober 2019 – 15:15 – Johanneskerk, Amersfoort. Lezing door Kees van Houten 14:30. Bestel hier uw kaarten